Evidenta Contabila - Expert-Contabil Pavel Carnaru

Search
Go to content

Main menu:

Evidenta Contabila


Evidenta Contabila

Serviciile oferite sunt urmatoarele:

 • verificarea situatiei depunerii declaratiilor fiscale precum si a fisei de platitor, la data preluarii activitatii de contabilitate;

 • acordarea de asistenta pentru organizarea si tinerea contabilitatii;

 • organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii;

 • inregistrarea cronologica a documentelor primare pe articole contabile in conformitate cu normele legale in vigoare;

 • intocmirea notelor de intrare-receptie (NIR);

 • intocmirea registrului de casa;

 • evidenta solduri clienti si furnizori;

 • evidenta mijloacelor fixe si calculul amortizarii;

 • organizarea si coordonarea in contabilitate a operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale;

 • intocmirea balantei de verificare lunare, efectuarea tuturor verificarilor si inchiderea lunii;

 • inregistrarea tranzactiilor in ordinea cronologica a realizarii acestora;

 • intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;

 • calculul obligatiilor de plata pentru: impozitul pe venit, impozitul pe profit, TVA, impozitul pe venitul din salarii, contributii sociale, alte taxe si impozite;

 • informarea lunara a conducerii societatii despre rezultatele financiar contabile;

 • contabilitate de gestiune;

 • intocmirea bilantului, a declaratiilor lunare sau trimestriale privind taxele si impozitele;

 • verificarea si certificarea bilantului contabil; Mentionam ca este obligatorie certificarea bilantului de catre un expert contabil pentru toate societatile comerciale, cu exceptia cazurilor cand aveti un contabil cu studii economice superioare angajat la firma dumneavoastra in functia de director economic;

 • intocmirea si depunerea raportarilor contabile semestriale;

 • intocmirea fiselor fiscale;

 • intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli si controlul asupra respectarii acestuia;

 • analiza fluxurilor financiare;

 • analiza cash-flow-ului;

 • analiza datoriilor si creantelor;

 • analiza capitalurilor si imobilizarilor;

 • urmarirea respectarii principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);

 • organizarea si coordonarea controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control;

 • organizarea si participarea la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului, urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;

 • activitati de cenzorat;

 • reprezentare clienti in fata organelor fiscale, administratiei financiare, banci, alte institutii;

 
Back to content | Back to main menu