Personal - Salarizare - Expert-Contabil Pavel Carnaru

Search
Go to content

Main menu:

Personal - Salarizare


Personal - Salarizare

Serviciile oferite sunt urmatoarele:

intocmirea, incheierea, declararea si actualizarea in Revisal a Contractelor Individuale de Munca in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.500/18.05.2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor;
intocmirea actelor aditionale la Contractele Individuale de Munca;
intocmirea documentatiei pentru incetarea/modificarea/suspendarea Contractelor Individuale de Munca;
intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal, obtinerea de la salariat a tuturor documentelor necesare;
intocmim fise de post pentru salariati;
intocmirea pontajelor lunare conform condicei de prezenta, calculul salariilor, intocmirea statelor de plata salarii si depunerea acestora la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM);
calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.;
stabilirea obligatiilor de plata legate de salarii si depunerea declaratiilor aferente catre Administratia Financiara si Institutul Teritorial de Munca;
calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;
intocmirea si depunerea fiselor fiscale pentru angajati;
intocmirea si completarea adeverintelor solicitate de salariatii societatii: adeverinte de vechime, adeverinte de salariu, etc.;
depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile si indemnizatiile sociale de sanatate;
intocmirea documentatiei privind abaterile disciplinare;
intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client;

suport in cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului;

 
Back to content | Back to main menu